Orta Bölücü Perde Sistemi

» Küçük ölçekli etkinliklerde sahne yüzey alanını, sahne önü ve sahne arkası olarak ayırma amaçlı kullanılır.

» Ayrıca seyirci oranının salon kapasitesine göre düşük olduğu durumlarda, salondaki boş koltukları gizleme amaçlı salon bölücü perde olarak da kullanılmaktadır.

Fotoğraflar