Işık Köprü Sistemi

» Işık Köprüleri, sahneye uygun açıda ışığın gönderebileceği noktalarda konumlanır.

» Özel yavaşlama ve ivmeli hızlanma seçenekleri ile robot ve projöktör gibi ekipmanların zarar görmesi önlenir.

» Özel yavaşlama ve ivmeli hızlanma seçenekleriyle, Robot ve projektör gibi ekipmanlarla çalışabilmektedir.

Fotoğraflar